T: +386 (0)41 906 149, F: +386 (0)1 256 49 25, E: izobrazevanje@investicije.eu, www.investicije.eu

Replika Invest, znanje za investicije d.o.o.

VSTOPI V E-UČILNICO

Nepremičninske storitve

Partnerjem in strankam nudimo hitro odzivnost in profesionalnost.

Nepremičninske storitve:

1. svetovanje in priprava nepremičnin pred nakupom, izgradnjo, prodajo ali najemom

2. optimizacija davčnih obveznosti

3. sodelovanje pri pogajanjih

4. pridobitev uradnih in neuradnih zemljiškoknjižnih izpiskov nepremičnin in mapnih kopij

5. razlaga zemljiško-knjižnjih razmerij

6. sestava zemljiškoknjižnih dovolil in predlogov

7. sestava prodajnih ali drugih pogodb za prenos lastninštva in drugih stvarnih pravic

8. pridobitev in razlaga lokacijske informacije

9. ocena tržne vrednosti nepremičnine

10. primopredaja nepremičnin

11. hramba denarja in dokumentov

12. svetovanje in optimizacija pri oglaševanju vaših nepremičnin in prodaji nepremičnin

Potrebujete nepremičninsko svetovanje?

Izpolnite obrazec

Nepremičninsko svetovanje

Naložbe v nepremičnine želimo gledati in razumeti skozi oči ter želje posameznikov, ki se odločajo za vstop v investicijo. Investicijsko svetovanje smo zato razdelili na tri ločene, vendar medsebojno povezane segmente svetovanja. S tem pristopom želimo ponuditi predvsem kakovostno, odzivno ter celovito svetovanje na področju nepremičnin.

V podjetju Replika Invest izvajamo tudi podporno svetovanje na področju nepremičnin v vseh fazah investitorjevega odločanja, in sicer:

  • v predinvesticijskem obdobju,
  • v času investicije ter
  • v poinvesticijskem obdobju.

Pri nepremičninskem svetovanju za potrebe pravilnih odločitev ugotavljamo predvsem:

  • interno stopnjo donosnosti,
  • neto sedanjo vrednost,
  • rentabilnost investicije,
  • dobo vračanja naložbe,
  • skupni donos na enoto stroškov,
  • povprečni letni donos na enoto stroškov.

Potrebujete nepremičninsko svetovanje?

Izpolnite obrazec

Nepremičninsko davčno svetovanje

Poslovanje z nepremičninami je vedno povezano tudi z davki. Skrbno načrtovanje posla z nepremičninami lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake transakcije z nepremičninami še kako pomemben.

Da bi bila investicija v nepremičnine resnično optimalna zato nista dovolj zgolj nepremičninsko-gradbeni in pravni vidik, nepogrešljivo je tudi znanje iz področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve kupca in prodajalca nepremičnine, od načina pridobitve nepremičnine, od časovnega vidika izpeljave investicije, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja zakonodaje in kreativnih zamisli.

V okviru Skupine Replika za davčni vidik skrbijo strokovnjaki podjetja Replika d.o.o., ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

Potrebujete davčno svetovanje na področju nepremičnin?

Izpolnite obrazec

Nepremičninsko pravno svetovanje

V Repliki Invest se zavedamo, da je nakup nepremičnine pomemben korak tako za posameznika kot tudi za podjetje. Pravna varnost pri investicijah v nepremičnine je zato za nas enako pomembna kot ugoden nakup nepremičnine.

Ker je nakup nepremičnine mnogokrat povezan z negotovostmi, kot so neurejeno zemljiškoknjižno stanje, obremenjenost nepremičnine s stvarnimi ali obligacijskimi pravicami tretjih oseb, želimo, da so naši poslovni partnerji in stranke zavarovani z učinkovitimi instituti tako obligacijskega prava kot tudi stvarnega prava.

Naše osnovno vodilo pri nepremičninskem pravnem svetovanju je usmerjeno k načrtno in celovito zastavljenemu cilju, pravno pravilnim odločitvam, upoštevajoč davčno optimizacijo, varovanje zasebnosti in poslovnih skrivnosti.

Potrebujete celovito pravno svetovanje na področju nepremičnin?

Izpolnite obrazec

ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA

Če kupujete ali prodajate nepremičnino, če želite nasvet
ali imate vprašanje, nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .