T: +386 (0)41 906 149, F: +386 (0)1 256 49 25, E: izobrazevanje@investicije.eu, www.investicije.eu

Replika Invest, znanje za investicije d.o.o.

VSTOPI V E-UČILNICO

Javne dražbe nepremičnin

Nepovratna sredstva lahko pomenijo pomemben dodatni vir financiranja dejavnosti podjetja ali druge organizacije. Nepovratna sredstva namreč zmanjšujejo obseg angažiranja lastniških in dolžniških virov financiranja in s tem pocenijo načrtovane investicije.

Slovenske in mednarodne institucije prek javnih razpisov nudijo nepovratna sredstva, sofinanciranje obrestnih mer ter garancije za posojila, pri čemer se velik del razpisov nanaša prav na možnost pridobitve nepovratnih sredstev. Ker je proces pridobivanja teh sredstev izjemno kompleksen in zahteven proces, strankam Skupine Replika svetujemo pri pridobivanju nepovratnih sredstev.

Za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev tako s stranko najprej opredelimo vizijo, cilje, partnerje in razvojne usmeritve podjetja. V tem okviru opredelimo enega ali več ključnih projektov, ki so za podjetje pomembni in ki omogočajo kandidiranje na javnih razpisih. Stranka se mora v tej fazi odločiti, ali bo podjetje skušalo za svoj projekt pridobiti del nepovratnih sredstev preko javnih razpisov. V idejni zasnovi ciljnega projekta skupaj s stranko začrtamo vse ključne komponente projekta, ki omogočajo izbor pravega javnega razpisa. V naslednjem koraku za ciljni projekt v množici različnih javnih razpisov izberemo tistega, za katerega menimo, da je za podjetje najbolj ustrezen. Za pravilno odločitev je ključno naše dobro poznavanje razpisov, ki jih nudijo tako lokalne in državne organizacije kakor tudi mednarodne organizacije in skladi.

Vsak posamezen razpis je namenjen točno določenim ciljnim podjetjem in organizacijam glede na njihove dejavnosti in velikost, namen uporabe sredstev, glede na cilje projekta in celo glede na lokacijo podjetja. Večji uspeh na razpisih nam zagotavljajo dosedanji izvedeni projekti, reference in mednarodne povezave. Za stranko preverimo pogoje za vsak javni razpis posebej, saj se razpisni pogoji med različnimi javnimi razpisi lahko močno razlikujejo.

Priprava ustrezne projektne dokumentacije je naslednji ključni korak za uspešno prijavo na javni razpis. V Repliki v sodelovanju z vodstvom in zaposlenimi v podjetju pripravimo projektno dokumentacijo tako, da projekt predstavimo na način, ki najbolj ustreza zahtevam javnega razpisa. Zavedati se je treba, da napačna ali pomanjkljiva predstavitev tudi najboljšega projekta lahko rezultira v neuspehu. Zato je ključno vsaj v fazi priprave projektne dokumentacije poiskati strokovno pomoč podjetij, ki se s prijavami projektov za javne razpise profesionalno ukvarjajo.

Celovito finančno in poslovno svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstvih Vam nudi podjetje Replika PRO, idejni inženiring, d. o. o. Za več informacij najprej pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

V računovodski družbi Replika v sodelovanju z družbo za nepremičnine Replika Invest izvajamo celovit svetovalni inženiring na področju investicij v nepremičnine.

Uspešnost izvedbe investicije v nepremičnine je v zelo veliki meri odvisna od inženiringa oziroma upravljanja te investicije. Svetovalni inženiringi imajo v vseh investicijskih procesih pomembno vlogo, saj nastopajo že v njegovih zgodnjih fazah. Naša dejavnost obsega intelektualne storitve, ki temeljijo na poznavanju gradnje investicijskih objektov od snovanja, načrtovanja, usklajevanja, projektiranja in nadzora. Nudimo strokovno, tehnično, pravno, ekonomsko in organizacijsko pomoč v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje do predaje zgrajenega objekta, od nakupa do obnove in preprodaje nepremičnine, od nakupa do idejne in nato dejanske prenove objekta itd.

Pri večjih infrastrukturnih objektih želimo, da se kot svetovalni inženirji vključimo že v razvojni fazi, pri izdelavi idejnih zasnov, idejnih projektov in študije izvedljivosti (feasibility study). Študija izvedljivosti je ključni dokument za odločanje o nadaljevanju projekta. Mednarodne finančne institucije so zato izdelale posebno metodologijo za izdelavo študij izvedljivosti, pa tudi posebne smernice za vlogo svetovalnega inženirja v različnih modelih financiranja projektov. Ti pa se pojavljajo v oblikah kot so javno-zasebno partnerstvo oz. Public Private Partnership (PPP), oblikuj-gradi oz. Design-Build (DB), oblikuj-gradi-financiraj-upravljaj oz. Design-Build-Finance-Operate (DBFO) in kupi-poseduj-upravljaj-prenesi oz. Buy-Own-Operate-Transfer (BOOT).

Več informacij o inženiringu s področja nepremičnin dobite pri podjetju Replika Invest, investicije v nepremičnine, d. o. o.Pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

V družbi za računovodske storitve in davčno svetovanje Replika, d. o. o., tujim podjetjem in podjetnikom nudimo možnost sedeža in virtualne pisarne v Ljubljani na našem sedežu. Ponujamo več kot poštni nabiralnik. Tujim podjetnikom pomagamo pri ustanovitvi in zagonu podjetja, vključno s pridobivanjem ustreznih delovnih dovoljenj in drugih uradnih dokumentov. Novoustanovljenim in že obstoječim tujim podjetjem nudimo celovit računovodski servis, z možnostjo elektronskega računovodstva in davčnega svetovanja. Za podjetje lahko poiščemo investicijsko ali drugo poslovno priložnost, od nakupa nepremičnin, prodora na slovenski trg do možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev države in EU.

Za več informacij pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pokličite +386 (0)1 422 88 77.

Imate denar, pa ne veste, kako bi ga zaposlili? Bi radi prosta finančna sredstva varno in donosno naložili? Morda je Vaša poslovno investicijska priložnost ugoden nakup nepremičnin na javni dražbi ali preko javnega zbiranja ponudb za nakup državnega premoženja. Preverite spodnje povezave! Če potrebujete pomoč ali strokovno svetovanje se obrnite na podjetji Replika, d. o. o. ali Replika Invest, d. o. o. Za Vas lahko poiščemo primerno investicijo in uredimo vse v zvezi z nakupom nepremičnin.

ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA

Če želite nasvet o e-učenju ali imate vprašanje,
nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .